fredag 19 februari 2010

266 Säg mig den vägen

Alt. melodi:


1. Säg mig den vägen som drager till livet,
den som är en gång utstakad av Gud!
Säg mig det frälsande rådet Gud givit
i sina sändebuds utgångna ljud!
"Kära själ, jag råder dig",
svarar Jesus, "uppsök mig".

2. Sökas skall Kristus, om Kristus skall finnas,
sökas av innersta hjärta och själ.
Säljas skall allt, om den pärlan skall vinnas,
pärlan som heter vårt eviga väl.
Ljumma, lata sökare
finner ej sin Frälsare.

3. Nu sjunger själen: Min vän har jag funnit,
världenes Frälsare, själarnas skatt.
Allt vad jag önskat, det har jag nu vunnit,
ljuset har skingrat min säkerhets natt.
Fast vid Jesus håller jag
till min sista levnadsdag.


Text: Lars Linderot 1811 (49 år)
Musik: Svensk folkmelodi

[För en mer fullständig version av psalmen, se Stora Nätpsalmboken nr 545]

Ännu en väckelsepsalm av Linderot (jfr SvPs 265). Och även här finns återklanger från Bergspredikan, jfr t.ex. första strofen med Matteusevangeliet 7:7 och 7:14! Andra versen alluderar på Jesus' berättelse i Matteusevangeliet 13:45-46, om köpmannen som hittar en dyrbar pärla och säljer allt han äger för att kunna köpa den. Psalmen som helhet kan också associeras med Gamla Testamentets kärleksdrama Höga Visan, som också handlar mycket om att söka och finna, och där bruden genomgående kallar sin älskade "min vän" (jfr v. 3).

Men psalmen här är egentligen bara en liten del av en mycket längre psalm (15 verser!), som när den utgavs i Andeliga Sånger och tillfällighets-Verser (1815) hade rubriken "Sång om själens fråga efter vägen till Jesum". Men allra först gavs den, tillsammans med en annan sång, ut som skillingtryck samma år som författaren avled (Twenne Andeliga sånger, Göteborg 1811). I ingen av samlingarna finns någon särskild melodianvisning, och sången har också kommit att sjungas på ett par olika folkmelodier (alltså melodier med hittills okänd kompositör).

Inga kommentarer: