fredag 19 februari 2010

276 Herre, med kraft ifrån höjdenAlt. koral av Lowell Mason (OBS finns ej i psalmboken!):


Alt. koral av Joel Blomqvist (OBS finns ej i psalmboken!):1. Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig.
Jag är så kraftlös och svag i mig själv.
Låt mig ej gå dit du ej kan gå med mig,
led mig till nådens och sanningens älv.

2. Stilla min törst med det levande vatten,
varav ej världen det ringaste vet.
Var mig en skinande eldstod om natten,
var mig en molnstod när dagen är het.

3. Var mig ett värn emot synden och flärden,
var mig ett fäste, där trygg jag kan bo.
Låt mig ej söka min glädje i världen,
låt mig ej söka i världen min ro.

4. Du är den flödande salighetsbrunnen,
du är den levande källan för mig.
Du är min glädje - av dig blev jag funnen,
allt jag behöver, det har jag i dig.


Text: Lina Sandell 1859 (27 år), ngt bearb.
Musik: Ur Ungdomsstjärnan 1901, alt. Lowell Mason (1792-1872)


Denna bönepsalm har många anknytningspunkter till Jesus' samtal med den samariska kvinnan vid Jakobs brunn, se Johannesevangeliet 4. Ö.h.t. är vattensymboliken genomgående. Andra strofen om eldstod och molnstod anknyter till 2 Moseboken 13:21-22: "Om dagen gick Herren framför dem i en molnstod för att visa dem vägen, och om natten gick han i en eldstod för att lysa dem. Så kunde de vandra både dag och natt."

Sista strofen bearbetades rätt rejält - och förtjänstfullt - innan den togs in i psalmboken. Ursprungligen slutade texten så här:

Det är min lycka att städs vara funnen,
dyraste Jesus, allenast i dig.

Texten har sjungits till olika melodier, men i 1986 års psalmbok används den melodi som från början publicerades i Ungdomsstjärnan till Conrad Björkmans text "Härliga lott att i ungdomens dagar" (även känd som "Härliga Lotta"). Här provar jag att även erbjuda en något ståtligare men minst lika rörlig koral av Lowell Mason som alternativ melodi.

Lina Sandell:

Inga kommentarer: