söndag 14 februari 2010

634 Vredens stora dag (En dag skall uppgå)
1. En dag skall uppgå för vår syn,
all världen till förfäran,
när Herren visar sig i skyn
med alla sina änglar.
Och allt som finns på denna jord...


Text: Bartholomeus Ringwaldt 1582, 1586 efter sekvensen Dies irae, sv. övers. Lorentz Springer 1676 (41 år), bearb. Olov Hartman
1978
- alt. version se Stora Nätpsalmboken nr 377

Musik: Wittenberg 1529

Inga kommentarer: