fredag 19 februari 2010

217 Gud, för dig är allting klartBÖN OM LJUS

1. Gud, för dig är allting klart,
allt det dolda uppenbart,
mörkret är ej mörkt för dig...


Text: Elis Malmeström 1936 (41 år) "Dig, o Gud, är ingen lik", 1965
Musik: Georg Christoph Strattner 1691 (46 år)

Första versionen av denna psalm, som författaren själv kallade "Bön om ljus" och som infördes i Karlstads Stiftsblad 1937, diktades 1936 när Malmeström var kyrkoherde i Norra Råda och hans 37-åriga hustru plötsligt blev sjuk och dog. Malmeström blev då ensam med fem barn och skrev sju fyraradiga strofer i sorgen efter hustrun. (Nuvarande inledningsstrof är den andra i originalet).

När Hymnologiska institutet bildades och på 1960-talet initierade arbetet med en ny psalmbok, skickade Malmeström sin psalm dit i bearbetat skick. Men till en ny psalmbok skulle det ju dröja många år. Däremot gav Frikyrkliga Studieförbundet ut psalmen i en körantologi, Andlig visa, tillsammans med nuvarande 1600-talskoral som Torgny Erséus hittat och trodde skulle passa. I den versionen kom psalmen in i Svenska Missionsförbundets psalmbokstillägg Herren lever 1977. Och EFS som höll på att ge ut en reviderad version av sin sångbok Sionstoner tog också med psalmen, fast i det fallet tonsatt av Daniel Olson, organist i Sollefteå.

När man på 1980-talet diskuterade vilka psalmer som borde finnas med i den planerade ekumeniska psalmboksdelen, var det från frikyrkligt håll man insisterade på att sedermera biskop Malmeströms psalm borde finnas med. Per Harling kommenterar: "Biskop Elis Malmeströms enda psalm i psalmboken fick alltså göra en resa genom frikyrkligheten innan den på allvar blev upptäckt och älskad i hans egen kyrka. Det ska vi tacka Gud för!" (Harling: Våra älskade psalmer, Libris 2007, s. 155).

Psalmen har de senaste 25 åren blivit en av psalmbokens mest sjungna psalmer och använd inte minst inom sjukhuskyrkan. Det är inte svårt att förstå att många, både troende och tvivlare, finnare och sökare, kan ta till sej den sörjande prästens uttryckssätt utan att nödvändigtvis vara i samma förtvivlade situation. Psalmen är ju, som ursprungstiteln angav, en "bön om ljus".

Däremot kan man fråga sej om inte sista, lovprisande strofen - med dess nötta rim och dubiösa motsatsställning mellan Guds helighet som något Gud vill och Guds barmhärtighet som något Gud är (jfr dock Jes. 6) - med fördel kunde ha fått utgå. Ursprungsversionens slutbön "inneslut den (tanken) i din frid" kunde gärna ha fått avsluta psalmen också i vår tid.

4 kommentarer:

Faraklin sa...

Var kan jag hitta den ursprungliga versionen av den här psalmen?

Andreas Holmberg sa...

Hej! Ja, det är en bra fråga. Men tyvärr vet jag inte ens i vilket nummer av "Karlstads Stiftsblad 1937" som psalmen stod eller hur den tidigare inledningsstrofen löd. Får du tag i den, så berätta gärna här! / Andreas

Anonym sa...

Hittade en länk när jag sökte bakgrund. Fanns en midifil som liknar vår version av musiken. Låten i denna version är skriven av en Frances R. Havergal, 1874 och musiken av Georg Christoph Strattner, 1691, fast musiken skiljer sig marginellt åt. Här är länken: http://www.hymnsuntogod.org/Hymns-PD/T-Hymns/Take-My-Life-And-Let-It-Be.html

Unknown sa...

Älskar verkligen de sista raderna. En stark bild av Guds väsen. Tar tacksamt emot.