fredag 19 februari 2010

254 Löftena kunna ej svika
1. Löftena kunna ej svika,
nej, de stå evigt kvar...


Text: Lewi Pethrus 1913 (29 år), 1915
Musik: Lewi Pethrus v. 1-2 1913, v. 3-6 1915 (29, 31 år)


[Av upphovsrättsliga skäl kan varken text eller noter återges här än]


Vad O gränslösa frälsning är för Frälsningsarmén och Med Gud och hans vänskap är för EFS, kan man nog säga att Löftena kunna ej svika är för pingströrelsen i Sverige. Den är liksom "grundarens/inspiratörens sång", och i detta fall har denne dessutom komponerat melodin.

Andra strofen ("Gör såsom Abraham gjorde") utgår från berättelsen om Abrahams stjärnräkning i 1 Moseboken 15:5. Fjärde strofen anspelar direkt på berättelsen om de tre, nej fyra, männen i den brinnande ugnen, se Daniel 3.

Men hela sången med sin uppmaning att tro och hålla fast vid löftena kan också ses som inspirerad av Hebréerbrevet 11 (trons kapitel, som också handlar om Abraham).

De två första verserna skrev Lewi Pethrus 1913 när hans fru Lydia var allvarligt sjuk, till en melodi som han komponerat något tidigare. Övriga verser skrevs mer än ett år senare, under intryck av negativa tidningsskriverier och verkliga överdrifter inom den egna rörelsen. Både text och melodi trycktes därpå (juni 1915) i Brudgummens Röst. (Se vidare Lövgren: Psalm- och sånglexikon, Gummessons 1964, sp. 523f).

Lewi Pethrus:

Inga kommentarer: