fredag 19 februari 2010

256 Var inte rädd
1. Var inte rädd.
Det finns ett hemligt tecken,
ett namn som skyddar dig nu när du går...


Text: Ylva Eggehorn 1972 (22 år)
Musik: Lars Moberg 1974 (41 år)


[Av upphovsrättsliga skäl kan varken text eller noter publiceras här än]

Ylva Eggehorn har berättat hur denna psalm kom till när hon bodde på Sigtunastiftelsen tillsammans med resterna av en polsk-judisk flyktingfamilj, far och dotter. Mamman hade dött under andra världskriget och en son hade nyligen tagit sitt liv. Vid måltiderna samtalade Ylva med pappan och flickan, som levde med många svåra "varför?"

Sista kvällen innan de skulle skiljas åt satt Ylva Eggehorn på sitt rum och bad Gud om att på något sätt kunna bli till hjälp för dem. Så fick hon texten till "Var inte rädd", skrev ner den på en gång och ändrade inget sedan. "Det hemliga tecknet" syftar på det märkliga ordet i berättelsen om Kain: att Gud satte ett skyddstecken på honom (1 Moseboken 4:15). Och det hemliga namnet är...

Sigtunastiftelsen:


Efter tsunamikatastrofen i Thailand och omgivande länder 2004 fick psalmen en mycket speciell ställning, bl.a. sjöngs den vid var och en av de många minnesceremonier som 2005-06 hölls inför varje "hemsändning" av identifierade svenska kroppar. Den återges nu också på engelska ("Dont be afraid...") på den "informationssten" som finns invid den egentliga minnessten som placerades ut den 9 januari 2006 av finska och svenska myndigheter. (Källa: Svenska ambassaden i Bangkok).

Sandstrand i Khao Lak, Thailand:

Begripliga anmärkningar har riktats mot psalmens tal om "en mörklagd hamn" i v. 3 och 4. Det himmelska målet är väl inte mörklagt? Nej, men man kan fatta det så att en mörkläggningsgardin just nu liksom skymmer målets strålande ljus för våra ögon. I varje fall är uttrycket en allusion på många flyktingars upplevelser under världskriget (och f.ö. än i dag), då man stävat i bräckliga farkoster över mörka vatten mot hamnar man ännu inte såg.

Y Eggehorn:
Ylva Eggehorn.JPG

Inga kommentarer: