fredag 19 februari 2010

307 Från våra kära, från våra vänner
1. Från våra kära,

från våra vänner
skils vi och lämnar
dem i Guds händer...

Text: Anders Frostenson 1936 (30 år) "Skiljas vi må från vänner och fränder", bearb. av förf. 1980
Musik: Johann Crüger 1653 (55 år)
[Av upphovsrättsliga skäl kan inte hela texten publiceras här än]

Denna psalm skrevs från början som "psalm vid eldbegängelse" (alltså kremering) och hette då "Skiljas vi må från vänner och fränder". ("Fränder" bildar ju ett renare rim med "händer" och "länder" än "vänner" gör, men det spelade inte längre någon roll på 1980-talet, då författaren själv bearbetade sin psalm).

Andra strofen börjar nu som då: "Du som befaller vindar och lågor" (jämför även Psaltaren 104:4) och är väl en mild anspelning på eldbegängelsen. Sista strofens ljustema känns dock helt allmängiltigt och psalmen torde precis lika gärna kunna sjungas vid en jordbegravning.

Crüger:

Inga kommentarer: