fredag 19 februari 2010

322 Jag är en gäst och främling


1. Jag är en gäst och främling,
som mina fäder här.
Mitt hem är ej på jorden,
nej, ovan skyn det är.
Däruppe bor min Fader
i härlighet och ljus,
där ville jag ock vara
uti min Faders hus.
Hem, hem, mitt kära hem,
ej finns en plats på jorden
så skön som du, mitt hem.

2. Däruppe bor min Jesus,
min Frälsare så huld,
som gick för mig i döden
och tog på sig min skuld.
Om glädjen blomsterströdde
vart steg jag här går fram,
jag skulle ändå längta
hem till Guds dyra Lamm.
Hem, hem, mitt kära hem...

3. Hur jordens blommor doftar
av friskhet och behag,
och hur dess fåglar sjunger
den sköna sommardag,
hur vänner dyra, kära,
så ljuvligt möter mig,
mitt hjärta ändå längtar,
o sköna hem, till dig.
Hem, hem, mitt kära hem...

4. Ty här på denna jorden
är synden med i allt
och ger åt allt det sköna
en främmande gestalt.
Fast den ej kan fördöma,
sen själv fördömd den är,
den kan mig ännu plåga,
men så den skall ej där.
Hem, hem, mitt kära hem...

5. Och snart, så ordet säger,
jag skall ock hinna dig.
Min Jesus själv skall komma
och hämta mig till sig.
Då skall jag salig skåda
vad här jag trodde på
och till min Jesu ära
den gyllne harpan slå.
Hem, hem, mitt kära hem...

Text: Lina Sandell 1868 (36 år) fritt efter John Howard Payne 1823 (32 år) "Home, sweet home"
Musik: Henry R Bishop 1823 (37 år)


Den här psalmen är en direkt travesti på John Howard Paynes "Home, sweet home!" ur operan "Clari or The Maid of Milan" (1823), som Bishop komponerade musiken till. Det var inte alls ovanligt under 1800-talet att väckelserörelsens sångförfattare tog hand om nationalistiska eller lokalpatriotiska dikter och sånger - som ju blomstrade under detta sekel - och skrev om dem till kristna "hemlandssånger". Travesterade dem, alltså.

Det finns ett starkt stöd i Nya Testamentet för en dylik "antinationalism", se t.ex. Filipperbrevet 3:20: "Vi åter har vårt medborgarskap i himmelen." Samtidigt vill Lina Sandell värja sej för anklagelsen att se himmelen bara som en önskedrömd kompensation för jordiska lidanden. Hon vill betona att hur fint det än kan vara här på jorden - och det tycker hon verkligen, särskilt en skön sommardag eller i glada vänners lag - längtar hon ändå i djupet av sitt hjärta till det himmelska hemlandet. Främst p.g.a. att ingen synd, varken egen eller andras, då någonsin ska lägga sordin på stämningen.

Det är pilgrimsperspektivet i sin prydno: "Jag är en gäst och främling." Jfr Hebréerbrevet 11:13-16. Det är viktigt, men ska inte hindra oss att tacksamt njuta av det goda Gud ger på vägen. Tvärtom, det ska frigöra oss från girighet och avund - och till kärlekens tjänst.

Lina Sandell:

Henry Bishop:

Inga kommentarer: