fredag 19 februari 2010

365 Helige Ande, sanningens Ande

Alt. koral (OBS! finns ej i 1986 års psalmbok, däremot i 1939 års koralbok):1. Helige Ande, sanningens Ande,
kom att oss ledsaga.
Låt oss ej falla eller oss förvilla,
men till målet draga
i trones ljus, förtröstande och stilla.
Vishet, o Herre, giv oss av höjden.

2. Helige Ande, kraftenes Ande,
kom att oss uppliva.
Må kärlek bo i våra hjärtan inne
och dess frukter bliva
en kristlig dygd, ett himmelskt mod och sinne.
Helighet, Herre, giv oss av höjden.

3. Helige Ande, glädjenes Ande,
kom att oss hugsvala.
Låt hoppets röst bland levernets bekymmer
till vår ande tala,
och giv oss frid, när livets afton skymmer.
Salighet, Herre, giv oss i höjden.


Text: Johan Olof Wallin 1816 (37 år)
Musik: Antonio Scandelli 1568 (51 år) "Lobet den Herren, denn er ist sehr freundlich", alt. Koralbokskommittén 1938


Denna psalm har av hymnologen Oscar Lövgren blivit kallad "en av våra bästa och kraftfullaste pingstpsalmer." Denna höga uppskattning verkar inte många dela, eftersom psalmen knappast sjungs särskilt flitigt. Men visst är både texten och den mycket passande 250 år äldre koralen ståtliga, om än kanske en smula tunga.


Koralen trycktes dock ursprungligen i Scandellis Newe Teutsche Liedlein 1568 till en lovpsalm, så visst tycks den molltonande melodin vara tänkt att uttrycka glädje! Annars gjorde en koralbokskommitté (!) 370 år senare en ljusare melodi, som dock inte kom med i den senaste koralboken (se ovan).

Innehållsligt är de tre stroferna tematiskt väl avgränsade och stringent komponerade. Sanningens Ande ledsagar oss och ger oss vishet, kraften(e)s Ande upplivar oss och ger oss helighet, glädjen(e)s ande hugsvalar oss och ger oss salighet. Även tro, kärlek och hopp resp. ljus, dygd och frid är "trioler" som bär upp psalmen.

Observera att formerna "kraftenes" och "glädjenes" inte var gängse ens på Wallins tid, utan ett avsiktligt försök att ge psalmen en klang av gångna tider (s.k. arkaiserande stil). Metriska skäl har säkert också bidragit till Wallins vokalutfyllnad.Johan Olof Wallin:


Antonio Scandelli (el. Scandello):
File:Antonio Scandello.jpg

Inga kommentarer: