fredag 19 februari 2010

367 O Guds Ande, du som bor i ljus


1. O Guds Ande, du som bor i
ljus som inget öga såg,
Ande, som i tidens början
över kaosnatten låg...


Text: Anders Frostenson 1976 (70 år)
Musik: Nederländsk o 1700, tr i Oude en nieuwe Hollantse Goeren lietjes en contradansen

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]


En lovpsalm och en bönepsalm, riktad till Gud den helige Ande. Den passar särskilt bra som morgonpsalm eller vid förmiddagsgudstjänster ("du är livet, morgonglöden", "vi av glädje flödar över, / tackar dig var nyfödd dag"). 

Psalmen börjar där bibeln börjar, och talar om hur Anden "i tidens början över kaosnatten låg". Det stod ju fram till Bibel 2000 om hur "mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet". Bibelkommissionen fick det ju till "en gudsvind" som "svepte fram över vattnet", men Anders Frostenson talar i alla fall tydligt om Guds Ande.

Andra strofen går fram till Nya förbundets tid, och talar om kyrkan och Jesus i samband med Anden. Och sista strofen ber att vi ska få bli tempel för Anden, och, i lite mer mystika ordalag, att Anden ska "göra vår ångest till sitt rop".

En typisk frostensonpsalm, men den tillhör den kategori som inte har "Kyrkovisors" enkla viston, utan är skriven i mer traditionell psalmstil utan att hemfalla åt de klichéer som rimtvånget ofta ledde till. Frostenson arbetar mer med assonanser eller vokalrim, särskilt i sista strofen där "bor" får rimma på "rop" och "bort" med "når" (inte något särskilt rent rim ens som assonans betraktat).

Inga kommentarer: