fredag 19 februari 2010

37 Kristus är världens ljus
1. Kristus är världens ljus,
han och ingen annan,
född i vårt mörker...Text: Fred(erick) Pratt Green 1968 (65 år) "Christ is the world´s light", övers. Britt G Hallqvist 1970 (56 år)
Musik: Paris 1681

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]

Denna psalm, med sin nästan 300 år äldre melodi, har snabbt "slagit igenom" i många länder och passar särskilt väl på Kyndelsmässodagen men lika gärna som lovsång under fastan ("sviken för pengar, dödad här, vår broder").

Den genomarbetade formen bygger mer på upprepningar än på rim, om än "other", "brother" och "Father" faktiskt rimmar hyggligt på engelska. "Kristus är världens" 1) "ljus", 2) "fred", 3) "liv"... och orden "ingen annan", "broder", "Fader" går igenom hela psalmen om än med lite olika betydelser beroende på sammanhanget. Sista strofen är en "ståvers", där hela Treenigheten lyfts fram.

På sätt och vis var nog psalmen ganska lättöversatt - de flesta rader ger liksom sej själva på svenska och utgjorde knappast någon utmaning för en översättare av Britt G Hallqvists kaliber, i alla fall inte sedan hon (klokt nog) bestämt sej för att strunta i att rimma. Den kanske knepigaste raden "No one can serve him and despise another" har något förändrats men ändå kongenialt blivit "Tillhör vi honom, älskar vi vår broder".

På ett ställe har hon dock valt att gå ifrån originalet ganska tydligt, och det är i fjärde strofens näst sista rad, där Green har "God-with-us our brother", som på svenska blivit "Gud, fördold ibland oss". Kanske inte helt motiverat - "Gud-med-oss, vår broder" eller "Gud-med-oss, Immanuel" hade ju faktiskt gått att sjunga på svenska. Men fint blev det ändå.

Green började skriva psalmer rätt sent, inemot pensionsåldern. Men eftersom han blev 97 år, hann han ändå med rätt många!

F P Green:
Bildresultat för F Pratt Green pictures

Inga kommentarer: