onsdag 3 februari 2010

672 Herre, sänd ut din Ande

Omkväde
Herre, sänd ut din Ande, och förnya jordens ansikte.

1. Se, Gud är min frälsning,
jag är trygg och fruktar inte.
Ty Herren, Herren är min starkhet och min lovsång,
och han blev mig till frälsning.

Omkväde

2. Ni skall ösa vatten med fröjd
ur frälsningens levande källor.
Tacka Herren, åkalla hans namn,
gör hans gärningar kända bland folken,
förkunna att hans namn är högt.

Omkväde

3. Lovsjung Herren, ty han har gjort härliga ting,
må detta bli känt över hela jorden.
Ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare,
ty Israels Helig är stor bland er.

Omkväde

4. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet.

Omkväde

Text: Ur Jesaja 12, omkväde efter Psalt. 104:30
Musik: Roland Forsberg 1984 (45 år)

Inga kommentarer: