fredag 19 februari 2010

111 Kristus kommer - Davids son

1. Kristus kommer - Davids son,
konung utan like...


Text: Sven Larson 1967 (62 år)
Musik: Frankfurt am Main 1659, Halle 1704

[Av upphovsrättsliga skäl kan hela texten inte publiceras här än]

Denna psalm är skriven av gamle Hemmets Vän-redaktören Sven Larson (ja, han blev verkligen gammal, nästan 100 år!). I fyra enkla strofer tecknas Kristus som Davids son och världens ljus.

Tredje strofens "på hans rike aldrig skall / någon ände vara" är nästan ordagrant hämtad från ängeln Gabriels samtal med jungfrun Maria: "och på hans rike skall ingen ände vara" (Luk. 1:33). Samma rad har också tagits upp i den nicenska trosbekännelsen, där andra artikeln (om Jesus) avslutas: "...på vilkens rike icke skall varda någon ände".

I sista strofen vänder sej församlingen direkt till Kristus ("vi ditt namn upphöjer").

Inga kommentarer: