fredag 19 februari 2010

123 Lyss till änglasångens ord

1. Lyss till änglasångens ord:
Gud är kommen till vår jord!
Nyfött barn vår konung är,
frid åt människor han bär...


Text: Charles Wesley 1739 (32 år) "Hark! how all the welkin rings / glory to the King of Kings", bearb. George Whitefield 1753 (39 år) "Hark! The herald angels sing" och Martin Madan 1760 (36 år), sv. övers. Britt G Hallqvist 1976 (62 år)
Musik: Felix Mendelssohn-Bartholdy 1840 (31 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte återges här]

Charles Wesley skrev omkring 6500 psalmer under sitt liv (i genomsnitt mer än två i veckan!), men alla har naturligtvis inte varit lika livskraftiga. En del har också gjorts om ganska kraftigt, ibland redan under hans livstid. T.ex. denna text.

I Wesleys Hymns and sacred poems (1739) fanns julpsalmen "Hark! how all the welkin rings", som Wesley ville skulle sjungas på den koral vi idag använder till Livet vann, dess namn är Jesus. Men Whitefield gjorde om anslaget och lite till 1753. Och William H Cummings anpassade drygt 100 år senare en melodi av Mendelssohn i hans Festgesang (som skrevs till Johan Gutenbergs minne!) till Wesleys/Whitefields julsång - varmed han väsentligt bidrog till att göra psalmen till en av "The Great Four Anglican Hymns".

Även Eva Norberg gjorde en översättning av samma psalm ("Lyssna, mänsklighet, och hör"), men det blev Hallqvists som togs in i psalmboken. Att Jesus är sann Gud betonas i inledningsraderna - som också utgör omkväde till varje vers - men samtidigt betonas att han verkligen blivit sann människa, inkarnerats, "delar all vår lust och nöd / mellan födelse och död". Översättningen är fin, men jag rekommenderar att man också går till den både längre och djupare engelska texten - och mediterar vidare över julevangeliets under.

Charles Wesley:

Felix Mendelssohn-Bartholdy:
Felix Mendelssohn

Inga kommentarer: