fredag 19 februari 2010

155 Herren lever, våga tro det1. Herren lever,
våga tro det,
lämna den tid som gått...

Text: Göran Bexell 1971 (28 år)
Musik: Bedrich Janacek 1974 (54 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken text eller melodi publiceras här än]

När pingstvännen Per Eriksson 2008 utnämndes till rektor för Lunds universitet blev det en väldig "uppståndelse" angående risken med alltför kristna rektorer. Att Per Erikssons företrädare som universitetsrektor, etikprofessor Göran Bexell också var kristen och t.o.m. psalmförfattare (kan man bli mer "religiös"?) verkade tydligen ha undgått Erikssons kritiker.

Ändå är det alldeles sant att Göran Bexell - om än i betydligt yngre dagar - var mycket aktiv i psalmförnyelsearbetet (bl.a. under 10 år sekreterare i 1969 års psalmbokskommitté). Han författade hela tre av de nya psalmerna i psalmboken, förutom ovanstående även Se på himlens många fåglar och En gång i tidens morgon är jorden ny.

Ett par av våra påskpsalmer är också bearbetade av honom, men "Herren lever, våga tro det" är helt och hållet hans egen påskpsalm. I korta, pregnanta verser, som alla börjar med orden "Herren lever", appliceras påskdramatiken på våra liv idag. Den tjeckisk-svenske tonsättaren Janacek har givit psalmen en kongenial melodi, och psalmen sjungs gärna i påsktider.

Men den finlandssvenska psalmboken 1986 uteslöt fjärde strofen ("Herren lever mitt ibland oss") och ändrade Bexells uppmaning i tredje strofen "Res dig, gläd dig som människa!" till "Res dig, gläd dig, du människa!" Nästan märkligt att den ödmjuke upphovsmannen tillät denna hantering, men det är tyvärr ganska typiskt att Sverige och Finland har olika versioner av psalmtexter på svenska. (Eller också är det bara trevligt att så är fallet; avgör själv).

Göran Bexell på äldre dagar:

Bedrich Janacek:

Inga kommentarer: