fredag 19 februari 2010

166 Sorlet har dött

File:Transfigurationraffaelo.jpg


För noter till Daniel Olsons koral från 1965, se finlandssvenska psalmboken 1986 nr 122!

Alt. koral: [OBS! Följande medeltida melodi finns inte angiven till denna text i 1986 års psalmbok, men har ibland sjungits till den i tidegärdssammanhang].


Prova även en strof ur alternativ koral av Lars-Åke Lundberg
(OBS! Inte heller den finns med i psalmboken!).

1. Sorlet har dött från väg och dammigt vimmel.
Ovanför oron och närmare din himmel...


Text: Olov Hartman 1947 (41 år), 1968
Musik: Daniel Olson 1965 (67 år), alt. medeltida (se ovan), alt. Lars-Åke Lundberg
[Av upphovsrättsliga skäl kan varken resten av texten eller Olsons noter publiceras här]

Tillsammans med föregående psalm är denna ett "måste" på Kristi Förklarings dag. Den anknyter fint till nästan varje vers i evangeliet och framställer med stor inlevelse den sjungande församlingen själv som medagerande på förklaringsberget ("hyddor vi ville här åt himlen bygga"). Men "ett är nödvändigt, nu och för beständigt: / Jesus allena".

Psalmen avslutas med en "doxologi", en lovprisning till den treenige Guden, som är tänkt att sjungas stående av församlingen.

Psalmen har minst tre melodier - från början sjöngs ofta ovanstående "tidegärdsmelodi". Sedan kom Daniel Olsons fina, klassiska och ändå nyskapande koral, den som står i nuvarande koralbok. Men även Lars Åke Lundberg har gjort en fin melodi till psalmen, lite mer visartad men också den mycket värdig och kongenial med den meditativa texten.

"Sorlet har dött" är tillsammans med Du är större än mitt hjärta och I tro under himmelens skyar en av endast tre "40-talspsalmer" i psalmboken. Just efter utgivandet av 1937 års psalmbok gick psalmförfattandet lite i stå här i Sverige, innan den stora förnyelsen kom på 50- och 60-talen, bl.a. genom Kyrkovisor. Dock står sej även 40-talspsalmerna bra.

Inga kommentarer: