fredag 19 februari 2010

170 Den stora, vita skaran där

Alt. dansk koral I (OBS! finns ej i svenska psalmboken):Alt. dansk koral II (OBS! finns ej i svenska psalmboken):


1. Den stora, vita skaran där,
lik tusen berg som snöskrud bär,
med skog omkring
och palmers ring,
säg vilka dessa är...Text: Hans Adolph Brorson tr. posthumt 1765 ("Den store, hvide Flok vi se"), sv. övers. Anders Frostenson 1983 (77 år)
Musik: Norsk folkmelodi från Heddal, alt. koral dansk melodi

När dansken Brorson skrev om "tusend Bjerge fuld af Sne" såg han enligt en uppgift molnbankarna över Västerhavet framför sej. Han sägs i vart fall aldrig ha varit i Norge eller Alperna och sett några fjäll i verkligheten. Men med en så stark diktarkraft som Brorsons spelar det kanske ingen roll. Hans både språkligt och innehållsligt sprudlande psalm målar i varje fall upp himmelens härlighet i de mest betagande bilder, med utgångspunkt i bibelns skildringar i Uppenbarelseboken 7.

Psalmen publicerades efter Brorsons död i samlingen "Svane-sang" (1765). Den översattes första gången till svenska av Emanuel Linderholm 1909 ("Hvem är den stora hvita här") och bearbetades ytterligare flera gånger av både honom och Edvard Evers innan den slutligen togs in i 1937 års psalmbok ("Den stora, vita här vi se"). Men Anders Frostenson utgick helt från originalet i sin nyöversättning, i enkom gjord för 1986 års psalmbok. Han har i mångt och mycket återställt Brorsons friska stil, och nu får vi återigen "slå palme-takt" eller, med Frostensons ordval, "slå takt med palmers blad."

Denna Danmarks främsta allhelgonapsalm sjungs i Sverige liksom i Norge främst på en norsk folkmelodi från Heddal som Edvard Grieg tecknade ned och arrangerade. I Danmark däremot är det tre andra melodier som gäller. Psalmen har i Sverige även sjungits på Otto Olssons melodi till förklaringsdagspalmen Vår blick mot helga berget går. Men ursprungligen sägs den ha blivit skriven till en studentmarsch(!).

Heddals stavkyrka (Nordens största):
Heddal stavkirke

Hans Adolph Brorson:

Edvard Grieg:

Inga kommentarer: