fredag 19 februari 2010

197 Den blida vår är inneAlt. koral enligt Haeffners koralbok (OBS ej föreslagen i 1986 års psalmbok):


1. Den blida vår är inne,
och nytt blir jordens hopp.
Ny fröjd får varje sinne,
nytt liv får varje knopp.

Hur livligt solen strålar,
hur majestätiskt mild!
För dödliga hon målar
odödlighetens bild.

2. Förskönad nu naturen
står klädd i högtidsdräkt.
Vad ljuvlig vällukt, buren
till oss av vindens fläkt!
Vad prakt, vad rikedomar
som skiftar tusenfalt!
Se, runt omkring dig blommar
och lever, doftar allt.

3. Ur sky, ur luft och lunder
vi fågelsången hör...


Text: v. 1-2 Johan Olof Wallin 1807 (28 år), v. 3-4 Anders Frostenson 1978 (72 år)
- för en lättare bearbetning av Wallins v. 3-4, se Stora Nätpsalmboken nr 452.
Musik: Svensk folkvisa / 1693, alt. Melchior Teschner, jfr Haeffners koralbok nr 392
[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]

Denna psalm är en av Wallins tidigaste och angavs i hans andra psalmhäfte från 1807 vara en omarbetning av Den blomstertid nu kommer, vilket också märks på flera sätt, inte bara på den gemensamma melodin. (Och ursprungligen sjöngs psalmen faktiskt till samma melodi som vi idag använder till Wallins morgonpsalm SvPs1986 nr 177 Pris vare Gud som låter - som Haeffner f.ö. försåg med en mollmelodi!).

Wallins vårpsalm har i vår psalmbok blivit tvådelad: den har en välbevarad wallinsk del (v. 1-2) och en tydligt frostensonsk (v. 3-4). Tyvärr har nog Frostensons underbara vårlyrik kommit lite i skymundan genom arrangemanget - hans verser vore egentligen värda en egen psalm med anslaget Ur sky, ur luft och lunder vi fågelsången hör!

Johan Olof Wallin:


Inga kommentarer: