fredag 19 februari 2010

233 Fader, du vars hjärta gömmer

File:Libyen-oase1.jpg1. Fader, du vars hjärta gömmer

helighet, som allting dömer,
kärlek, som förlåter allt...

Text: Emil Liedgren 1910 (31 år)
Musik: Oskar Lindberg 1917 (30 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken text eller noter återges här än, men finlandssvenska psalmboken har fått tillstånd att publicera texten, se nr 356 i den psalmboken]

Tillsammans med Johan Alfred Eklund blev västeråslektorn Emil Liedgren en av den s.k. ungkyrkorörelsens främsta diktare. Till hans tidigaste och mest kända psalmer hör denna psalm om den Gud som både dödar och gör levande (jfr 5 Moseboken 32:39). Den kritiserades visserligen för sina många "överklivningar" (där radslut och satsslut inte sammanfaller) och sitt lite märkliga bildspråk. Att ödemarken ska blomma säger redan Jesaja 35, men är inte "våra tårars flöde" lite väl salt för att åstadkomma detta?

Men efter att Oskar Lindberg förtjänstfullt tonsatt den 1917 (och den publicerats i Nya Psalmer 1921) blev den mycket gärna sjungen och kritiken tystnade efterhand. (Fast nog tycker åtminstone jag fortfarande att tredje strofen kunde utgå).

Nuförtiden kanske kritiken åter tilltar - eller psalmen begravs i tysthet - p.g.a. vår ovilja att tillskriva Gud funktionen att "döda", ens i bildlig bemärkelse. Eller att "i vrede allting döma". Men psalmen bygger ju just på kontrasten mellan "döda" och "föda", mellan lag och evangelium om man så vill. Se även 1 Samuelsboken 2:6.

Övriga bibelallusioner är (v.1) Johannesevangeliet 3:3, (v.2) Jesaja 33:14, 10:17, (v.3) Jesaja 32:5, 35:1-2,7, 41:18-19, (v.4) Jesaja 8:19, (v.5) Jeremia 6:16, Jesaja 53:6, 59:9-11.

Den fjärde strofen för på ett oförlikneligt sätt in själva helgupplevelsen i bildspråket:

Där vi än i ångest höra
ovisst mummel nå vårt öra,
helgsmålsringning ljuda skall:
genom ljusa
valv skall brusa
påskkoralers jubelsvall.

Själva strofformen har Liedgren tagit från Astolfs själamässa ("Ljus, som klarnar alla öden") i Lycksalighetens ö (av Per Daniel Amadeus Atterbom), en text som i sin tur är en efterbildning av "Heloises sång vid Abailards grav." (Se Lövgren: Psalm- och sånglexikon, Gummessons 1964, sp. 369).

E Liedgren:


O Lindberg:

3 kommentarer:

Anonym sa...

Finns ljudet?

/
Jim

Andreas Holmberg sa...

Nej, tyvärr, varken noter eller ljud finns eller har funnits här - bara en bild på en ökenblomma i anslutning till texten. Nu är den borta också ;o). Det är upphovsrätten som ställer till det...

Andreas Holmberg sa...

Nu la jag in en oasbild från Libyen i väntan på att musiken ska bli "fri". Vet inte om bilden passar riktigt, men den är dekorativ i alla fall!