fredag 19 februari 2010

26 Tränger i dolda djupen ner
1. Tränger i dolda djupen ner
tanken, som söker och spanar,
finner jag, var mitt öga ser,
spår av en vilja som danar...


Text: Natanael Beskow 1919 (54 år)
Musik: Ludvig Mathias Lindeman 1840 (28 år)
[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]

Denna psalm, första gången tryckt i Vår Lösen nr19-20 1919, är mycket medvetet och konstnärligt uppbyggd, samtidigt som den är en innerlig, kontemplativ bönepsalm, riktad till vår himmelske Fader.

De fem stroferna inleds med var sitt uttrycksfullt verb: Tränger, Möter, Träder, Nalkas och Öppnar, och avslutningarnas är inte mindre uttrycksfulla: Fader, din kärlek jag anar. Fader, din kärlek jag skådar. Fader, din kärlek jag äger. Fader, din kärlek dock bär mig. Fader. din kärlek förklaras.

N Beskow:

L M Lindeman:

Inga kommentarer: