fredag 19 februari 2010

270 När ingen ljusning alls jag finner1. När ingen ljusning alls jag finner,
när natten aldrig vill ta slut,
när all min kraft, mitt hopp, försvinner...


Text: Ernst Moritz Arndt 1818 (48 år) "Wenn aus dem Dunkeln ich mich sehne", sv. övers. Jan Arvid Hellström 1979 (38 år)
Musik: Georg Neumark 1641 (20 år)


[Av upphovsrättsliga skäl kan inte hela texten publiceras här än]

Denna psalm om trosvisshet och förtröstan mitt i mörkret och prövningen trycktes första gången 1819 i Arndts samling Von dem Wort und von dem Kirchenliede och översattes första gången till svenska av Johan Alfred Eklund för psalmboksförslaget 1911 ("När ingen dager ögat skådar"). I det skicket kom den också in i 1937 års psalmbok.

För 1986 års psalmbok gjorde Jan Arvid Hellström en helt ny översättning på mer nutida svenska. Den vackra melodin av Neumark behölls då, och den passar bra till både form och innehåll, som inte ligger långt från Neumarks egen psalm Min själ, låt Gud i allt få råda.

E M Arndt:

G Neumark:

Inga kommentarer: