fredag 19 februari 2010

274 Jesus, gör mig så till sinnes1. Jesus, gör mig så till sinnes
såsom du till sinnes var.
I all nöd mig för till minnes
hur ditt kors du tåligt bar.
Och om mänskor hatar mig,
hjälp mig att jag liknar dig,
av allt hjärta dem förlåter,
söker deras vänskap åter.

2. Jesus, låt ditt liv på jorden
alltid för mitt öga stå...


Text: v. 1-2 Johan Hjertén 1816 (35 år), v. 3-4 Johan Olof Wallin 1816 (37 år), bearb. Anders Frostenson 1977 (71 år)
Musik: Loys Bourgeois, Genève 1551 (41 år)


[Av upphovsrättsliga skäl får inte hela texten publiceras här än]

Versionen i 1819 års och 1937 års psalmböcker finns utlagd på Wikisource. Man bedömer att psalmen, som första gången trycktes i psalmboksförslaget 1816, till ungefär hälften är diktad av Hjertén och till ungefär hälften av Wallin (som över huvud taget var böjd för att bearbeta de psalmer hans medarbetare sände in).

Psalmen utgår från orden i Filipperbrevet 2:5: "Var så till sinnes som Kristus Jesus var." Den är en innerlig bönepsalm och helgelsepsalm, som åtminstone tidigare sjöngs ganska ofta. (Jfr den tidigare versionen på Wikisource; Frostensons bearbetning är relativt försiktig med bl.a. bevarade helrim).

J O Wallin:

Inga kommentarer: