fredag 19 februari 2010

285 Det finns djup i Herrens godhet

1. Det finns djup i Herrens godhet,
och dess gränser ingen ser.
Det finns värme i hans domslut...


Text: Britt G Hallqvist 1970 (56 år) efter Frederick William Faber (1814-1863) "There´s a wideness in God´s mercy"
Musik: Paderborn 1765


[Av upphovsrättsliga skäl kan inte hela texten publiceras här]

Denna psalm blev lite annorlunda än Britt G Hallqvist hade tänkt - och det var kyrkomötet som bestämde det! Från början bestod hennes fria översättning av endast två strofer (v. 2 och 3 satt ihop utan refräng), men kyrkomötet tyckte att psalmen borde vara lite längre, och gjorde andra halvan av första strofen till refräng.

Egentligen tyckte författarinnan att det på det viset blev lite för mycket av underbar förlossning, men jag tror att kyrkomötet i detta fall satsade alldeles rätt, om än estetiken fick vika lite för "praktiken": Psalmen blev mer lagom lång och extra folkkär i sin nuvarande form. Den sjungs i alla möjliga sammanhang, både som glad fanfar vid gudstjänstens avslutning och som hoppfull begravningspsalm. En kyrklig "hit", kort sagt.

Psalmen rör sej framgångsrikt och dynamiskt mellan dåtid ("det finns underbar förlossning / i det blod som göts en gång") och framtid ("driv oss ut att bygga broar / till en okänd morgondag"). Andra strofen excellerar rent av i framtidsvisioner ("nya världar", "nya skapelser", "nya tider").
Även 1700-talsmelodin från Paderborn (ett riktigt fynd!) har starkt bidragit till psalmens popularitet.

F W Faber:


Inga kommentarer: