fredag 19 februari 2010

290 Herre, din dag var också likFile:Sir John Everett Millais 002.jpg

1. Herre, din dag var också lik
en vanlig arbetsdag.
Fast himlens härlighet var din...


Text: Charles Wesley 1739 (32 år), sv. övers. Arne Widegård 1979 (63 år)
Musik: Bates G Burt 1941 (63 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]

Detta är en verkligt vardagsnära psalm av Wesley, där andra strofen börjar: "Du som var timmermannens son / och kan min dag förstå..."

En härlig morgonpsalm är det också - som dock närmast förutsätter en levande morgonböns- och husandaktstradition för att någonsin komma till sin fulla rätt. Vid vissa morgonmässor och kyrkliga personalmöten kan det dock hända att den faktiskt sjungs som det var tänkt. Många som använder psalmboken vid sin egen enskilda andakt har nog också upptäckt den och bett igenom den.

För uttrycket "timmermannens son", se t.ex. Markusevangeliet 13:55. Nu menar vissa att det vore dålig teologi att acceptera den benämningen på Jesus ("Guds och Marias son" är vanligare). Men Josef tog ju faktiskt till sej Jesus som sin son (liksom Maria som sin hustru). Och då var ju Jesus det också - i juridisk/social mening, om än inte i biologisk.

Att det är en svensk metodistpastor som översatt den engelske metodistens psalm är f.ö. ytterst passande.


Charles Wesley:

Bates G Burt:
Bates Burt

Inga kommentarer: