fredag 19 februari 2010

317 Vakna upp! En stämma bjuder

1. Vakna upp! en stämma bjuder
som mäktig och högtidlig ljuder
till alla gravars djup en gång.
Vakna upp! Stå upp, ni döda,
som glömma tidens vedermöda
i dödens dvala, stum och lång.
Guds röst till eder sker,
ty natten är ej mer,
dagen kommer!
Den sista dag,
den största dag.
Han kommer efter Guds behag.

2. Jord och hav och himlar bäva
och Herrens änglar nedersväva.
Han kommer, Människones Son.
Djupen öppnas, bergen falla
och Adams barn församlas alla
med hopp och fruktan kring hans tron.
Här bliver fröjd och gråt:
han skall dem skilja åt
som en herde.
De trogna då
sin krona få,
men bort de onda måste gå.

3. Jesus, mig din ankomst gläder,
där jag i dina fotspår träder
på törnestig, av sorger böjd.
Törnet byter du i palmer
och sorgerop i glädjepsalmer;
så skådar jag min grav med fröjd.
När efter mödan trött
en stund jag sovit sött
i dess skugga
du väcker mig
så nådelig
till evig frid och fröjd hos dig.


Text: v. 1 Friedrich Gottlieb Klopstock 1758 (34 år) "Wachet auf! ruft einst die Stimme" (efter Philipp Nicolai 1599 "Wachet auf! ruft uns die Stimme", se SvPs1986 nr 632 "Väktarns rop i natten skallar") - sv. övers. Johan Olof Wallin 1816 (37 år), v.2-3 J O Wallin 1816. Jfr den lätta bearbetningen i Stora Nätpsalmboken nr 873: "Vakna upp, en stämma bjuder".

Musik: Philipp Nicolai 1599 (melodin har kallats "Koralernas konung")

Denna psalm är egentligen i huvudsak en Wallin-psalm - och det är i varje fall inte Nicolais psalm "Wachet auf!" annat än beträffande koralen och själva anslaget. Jämför med Britt G Hallqvists översättning av Nicolai-psalmen, som också den finns i vår nuvarande psalmbok!

Man kan säga att dessa två psalmer - Wallins resp. Nicolais - tillsammans väl speglar de två huvudaspekterna av Domssöndagen och Kristi återkomst. Wallins (efter Klopstock) version har mer av allvarsaspekten ("men bort de onda måste gå") och Nicolais mer av glädjeaspekten ("till festen ilar folket nu"). Eller egentligen är den förra psalmen (ovanstående) en psalm för själva Domssöndagen, medan den andra med sina referenser till evangeliet om jungfrurna (se Matteusevangeliet 25) passar bäst söndagen före.

I vilket fall som helst har båda psalmerna Nicolais "kungliga" melodi. Nu i en "återrytmiserad" form (en utjämnad form sjungs fortfarande ibland till Höga Majestät).

Klopstock:

Wallin:

Nicolai:

Inga kommentarer: