fredag 19 februari 2010

337 Vår Gud, till dig du skapat
1. Vår Gud, till dig du skapat oss,
och blott i dig kan frid vi få.
Din nåd är ny för varje dag...


Text: Britt G Hallqvist 1984 (70 år)
Musik: Genéve 1551


[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]

"Du, o Gud, har skapat oss till dig, och vårt hjärta är oroligt till dess det finner vila i dig" (Augustinus). Detta berömda citat av en stor kyrkofader blev i Britt G Hallqvists version upptakten till en härlig lovsång, skriven mot slutet av psalmboksarbetet och en av hennes sista originalpsalmer.

Psalmen består av tre korta strofer, en för varje person i gudomen, (v. 2: "O Jesus Krist, i din gestalt..." v. 3: "Guds Ande, du oss skänker kraft") och hör till de psalmer som i stor utsträckning har ersatt den äldre lovpsalmen Allena Gud i himmelrik, även om den kanske närmast var avsedd att ersätta treenighetspsalmen O Herre Gud oändelig, nr 23 i både 1819 års och 1937 års psalmböcker.

Så ofta sjungen som författarinnans verkliga "hit" Måne och sol (som också är "trinitariskt" uppbyggd) är den dock inte på långa vägar.

Britt G Hallqvist:


Inga kommentarer: