fredag 19 februari 2010

339 Himmelske Fader




1. Himmelske Fader,
ge åt oss alla
glädje och renhet,
längtan och sånger...



Text: Daniel Thambyrajah Niles 1961 (53 år) "Father in heaven, grant to your children"
Musik: Traditionell filippinsk, upptecknad av Elena G Maquiso 1961 (47 år)



Detta är en av våra mest "internationella" psalmer med text från Sri Lanka och musik från Filippinerna! Daniel Thambyrajah Niles var en tamilsk evangelist och präst i Sri Lankas Metodistkyrka, som blev ordförande i East Asia Christian Conference och efter Martin Luther Kings död invaldes i Kyrkornas Världsråds presidium.  

Liksom flera andra psalmer är denna "trinitariskt" uppbyggd, med en strof tillägnad var och en av de tre personerna i gudomen (v.2: "Jesus, vår Herre, du för oss lidit" och v. 3: "Helige Ande, var i vår svaghet").

Niles skrev flera fina psalmer, bl.a. julpsalmen Vid den tid man räknar folket ("On a day when men were counted") som har en koreansk(!) melodi.

D T Niles:

Inga kommentarer: