fredag 19 februari 2010

349 Länge, länge har mitt hjärtaUtjämnad form (OBS ej med i 1986 års koralbok):


1. Länge, länge har mitt hjärta
sökt och längtat efter friden.
Du, o Gud, dess rop besvarar...


Text: Johan Olof Wallin 1816 (37 år) "Huru länge skall mitt hjärta", bearb. Anders Frostenson 1983 (77 år).  En alternativ bearbetning i närmare anslutning till Wallins original finns i Stora Nätpsalmboken nr 104: "O, hur länge skall mitt hjärta"  
Musik
: Johann Crüger 1640 (42 år) "Schmücke dich, o liebe Seele", här även i en utjämnad form efter Haeffners koralbok 1820. Lyssna till J S Bachs koralpreludium (BWV654)

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte återges här]

Denna psalm är absolut en av Wallins skönaste, men originalets längd och, ja, originalitet gjorde länge psalmen svårbrukad som helhet. Mystiska eller misstänkt villfarande formuleringar, som t.ex. "den hemligt närda sorgen med hans längtan i förening är hans återlösnings borgen", bidrog väl också till tveksamheten mot att sjunga den från start. De sista stroferna, och särskilt den allra sista, var däremot mycket sjungna, och nu när Frostenson kopplat ihop dem med inledningen (genom att komprimera de fem första stroferna till en enda!) sjungs psalmen vanligtvis från början till slut.

I wallinska psalmboken står texten under den långa rubriken "Guds nåd till den fallna människans återupprättelse", medan den i 1937 års psalmbok märkligt nog infördes under rubriken Advent, kanske mest som resultat av ett försök att låta psalmen (som flera andra av de mest kända) få behålla sitt nummer i ännu några generationer. (Ända från 1819 till 1986 betecknades den mycket sjungna sista strofen alltså som 45:8 på kyrkornas nummertavlor - som f.ö. infördes först vid periodens början).

Melodin trycktes första gången 1649 i Geistliche Kirchen-Melodien och har blivit använd till många olika psalmtexter.

J O Wallin:


Johann Crüger:
File:Praxis-Pietatis-Melica.jpg

Inga kommentarer: