torsdag 18 februari 2010

404 Så skön och ljuvlig är
1. Så skön och ljuvlig är
din boning, Herre kär,
en öppen famn din kyrka,
där jag får tröst och styrka,
där jag av hjärtat prisar
den godhet du oss visar.

2. Min själ en fristad har...


Text: Haqvin Spegel 1694 (41 år) "O Huru liuflig är", efter Psalt. 84, bearb. Britt G Hallqvist 1984 (70 år)
Musik: Jakob Regnart 1574 (34 år)

[Av upphovsrättsliga skäl får resten av texten inte återges]


Åtskilliga psalmer om gudstjänstens glädje och skönhet har hämtat inspiration från Psaltaren 84, men denna Spegel-psalm är i sin helhet en ren parafras på den gammaltestamentliga texten. Den är numera ganska förkortad, men i gengäld mer användbar. Även Jan Arvid Hellström gav konstruktiva förslag till bearbetning/förkortning, men det är som synes Britt G Hallqvist som står för den slutgiltiga versionen.

Att psalmen har samma melodi som adventspsalmen "Gläd dig, du Kristi brud" är inte helt galet - båda festpsalmerna uttrycker ju glädjen över Mötet. Melodin finns nedtecknad i Schöne kurzweilige teutsche Lieder, som från början var profana kompositioner som bearbetats till koraler för kyrkligt bruk.

Haquin Spegel:
Kopparstick av G Fahlcrantz

Inga kommentarer: