torsdag 18 februari 2010

434 Lagd på strå i ett stall
1. Lagd på strå i ett stall
sover tyst han som skall
frälsning ge världen all.
Glädje stor bebådas...Text: Medeltida skolsång, "Personent hodie" ur Piae Cantiones 1582, Anders Frostenson 1960 (54 år)
Musik: Tysk 1360

Berättelsen om Piae Cantiones är helt underbar - hur en stor del av medeltidens sångskatt bevarades långt uppe i Europas nordöstra hörn, i Finland och Åbo (som dåförtiden i och för sej hörde till Sverige, om vi rikssvenskar skulle vilja dela glädjen och stoltheten lite!). Och till de intressantaste nyförvärven i 1986 års psalmbok hör inte bara åtskilliga engelska carols, utan också flera av just dessa medeltida skolsånger som bevarats av sjungande djäknar i vårt östra broderland och sedermera fått en präktig "renässans" över hela Europa. (Särskilt sedan de trycktes i England 1910).

"Lagd på strå" är en av dessa medeltidssånger. Den infördes i fri tolkning av Anders Frostenson redan i Kyrkovisor 1960, men har kanske oftare sjungits av kyrkokörer än församlingar (rätta mej om jag har fel!). Tyvärr gör Frostenson som så många nuförtiden att han skickar de vise männen till stallet och krubban. Det är vanligt nu (de snidade julkrubbornas fel?), men ingen enda sådan koppling förekom i vår psalmbok före 1986, på den tiden man fortfarande läste bibeln och såg att stjärnan stannade över "huset". F.ö. hade Maria knappast tolererat någon längre tids vistelse i nödlösningen stallet, och de vise männen kom av allt att döma fram något år efter barnets födelse).

Dessa anmärkningar till trots: "Lagd på strå" är en fin julpsalm med härligt medeltidssound.

Försättsbladet till Piae Cantiones 1582:

Inga kommentarer: