fredag 19 februari 2010

44 O giv mig tusen tungors ljud
1. O giv mig tusen tungors ljud
att prisa Jesu nåd!
Han är min konung och min Gud...Text: Charles Wesley 21 maj 1739 (31 år) "O for a thousand tongues to sing", övers. Arne Widegård 1982 (66 år)
Musik: Thomas Haweis (?) 1792 (58 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan inte resten av texten publiceras här än]

Psalmen skrevs på årsdagen av Charles Wesleys frälsningsupplevelse och infördes i hans dagbok för denna dag, den 21 maj 1739. Den har där ett 20-tal strofer och inledningsstrofen är Glory to God and praise and love. Men det är i en förkortad form, med nuvarande inledningsstrof, som psalmen blivit känd och älskad, ja, i många år varit inledningshymn i de metodistiska psalmböckerna jorden runt.

Första tryckningen var i Hymns and Sacred Poems (1740). Första gången psalmen översattes till svenska var 1870 (Psalmer och Lofsånger), och sedan har den funnits med i åtskilliga frikyrkosångböcker - i lite olika översättningar.

Psalmen sjungs i den anglosaxiska världen vanligen till en melodi av Carl Glaser 1828, men även andra melodier förekommer, t.ex. den vi brukar använda i Sverige och som med rätt eller orätt tillskrivs Thomas Haweis.

C Wesley:

Porträtt av Thomas Haweis:
Haweis by Bocquet after Edridge.jpg

Inga kommentarer: