torsdag 18 februari 2010

454 När jag den törnekrona
1. När jag den törnekrona
för mina tankar har
som, synden att försona,
du, Herre Jesus, bar...


Text: Philipp Friedrich Hiller 1762 (63 år), Severin Cavallin 1874 (54 år), Göran Bexell 1983 (40 år)
Musik: Hans Leo Hassler 1601 (37 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]


Denna psalm är egentligen bara ett fragment av ett stort och rikt psalmförfattarskap, samlat i Geistliche Liederkästlein, utgiven i 2 delar 1762 resp. 1767 som vad man kunde kalla Hillers andliga testamente. Han skrev nämligen, framför allt i 50-60-årsåldern då han på grund av röstproblem inte längre kunde predika, hela 732 psalmer kring ett bibelord för varje dag under två år, eller - som det blev när prästkollegan Magnus Fredrik Roos inspirerades att foga en prosabetraktelse till varje bibelord - en psalm för morgonandakten och en för kvällsandakten under ett år. 

Roos´ betraktelser med Hillers sånger blev under 1800-talet mycket spridda i Sverige, särskilt på västkusten, där de ända in på 1900-talet var en vanlig gåva i samband med konfirmationen. Ovanstående psalm är i denna "Husliga andaktsbok" (övers. 1874 av Severin Cavallin) anvisad för morgonandakten den 5 mars. Cavallins översättning som togs in rätt ograverad i 1937 års psalmbok har lika förtjänstfullt som diskret bearbetats för 1986 års psalmbok av Göran Bexell.

Psalmen, en klassisk passionsmeditation, präglas av motsatsparet "törnekrona" (v. 1) och "livets krona" (v. 3). Eftersom Jesus burit törnets krona för mej kan jag - egentligen helt oförtjänt - en gång få bära livets krona i evighetens värld. 

Hiller:

Hassler:
Hans Leo Hassler

Inga kommentarer: