torsdag 18 februari 2010

457 Domen över världen går1. Domen över världen går,
dödar, pånyttföder.
Rest mot himlen korset står
där Guds hjärta blöder.
Härlighetens Herre där...Text: Anders Frostenson 1964 (58 år), 1981 (75 år)
Musik: Karl-Olof Robertson 1967 (49 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken noterna eller resten av texten publiceras här än]


Det här är absolut en av Anders Frostensons mest pregnanta, mest teologiskt laddade psalmer. Liksom flera av de psalmer han skrev just efter Kyrkovisor (med deras berömda och barnanpassade "nya tilltal") är den här psalmen ingalunda särskilt enkel eller barn- och ungdomsvänlig. Den har fått en melodi i samma mindre lättsmälta stil, och har därmed tyvärr hamnat på "psalmbotten", men den är absolut väl värd att sjunga och lära känna. Texten är verkligen bibelinpregnerad, och under passionstiden och särskilt Långfredagen borde psalmen verkligen sjungas så pass ofta att folk lär sej den. Den är långt ifrån omöjlig och på intet sätt så svår att den bör undvikas.

Bekännelsen till Jesu gudom är sällsynt tydlig just här i en psalm som handlar om "den lidande Guden" (titel på en bok av ärkbeiskop Eidem). På korset blöder Guds hjärta. Där dör Härlighetens Herre, som Paulus kallar Jesus i 1 Kor. 2, ett kapitel som gärna kan läsas rakt igenom om man vill förstå Paulus´ förkunnelse och Frostensons passionpsalm.

"Farmför paradisets port / ängeln svärdet fäller" är en allusion på keruben i 1 Mos. 3:24 (av samma karaktär som den i påskpsalmen Världen som nu föds på nytt). Det brutna återställs i Jesus Kristus. Och därför mynnar psalmen ut i proklamationen och bönen: "Allt som förr, och allt ändå genom dig förändrat. / Gud, här är jag, låt mig gå dit du mig vill sända."

Rent formellt är psalmen skriven i ett mycket klassiskt versmått och kan även sjungas till exempelvis vismelodin Nisse tänkte sjöman bli eller Wennerbergs koral Utrannsaka mig, min Gud (Herren är min herde god). Den har även, särskilt i den ursprungliga versionen från 1964, ovanligt många helrim för att vara en frostensonpsalm. Som sagt: det är bara att börja sjunga till den ena eller andra melodin!.

Inga kommentarer: