torsdag 18 februari 2010

461 O natt av ljus som ej kan dö

1. O natt av ljus som ej kan dö.
O natt som frambar Ordet.
O natt som i Getsemane
blev ljusare än solen...


Text: Bo Setterlind 1963 (40 år)
Musik: Burkhard Waldis 1553 (63 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]


Detta är kanske Bo Setterlinds ståtligaste psalm, men samtidigt en av de minst kända och sjungna. Den är uppenbarligen skriven i enkom för de påsknattsmässor som firas på många håll i vårt land, och Burkhard Waldis melodi är mycket välfunnen. Setterlind utgår från att Jesus begravdes i Getsemane örtagård, samma örtagård där han ett dygn tidigare kämpat och bett i bön. Det finns dock olika åsikter om detta, men att Jesus, världens ljus, åter blev levande "medan det ännu var mörkt", stämmer väl med evangeliernas och de morgontidiga kvinnornas vittnesbörd.

Setterlinds psalm anknyter också till själens natt, där vi ber Kristus om ljus "i mörkrets mitt" och om räddning från det som dövar och söver. Den är i alla avseenden en fin bönepsalm och Kristuspsalm, även om den första delen av varje strof på ett lite märkligt - men poetiskt verkningsfullt - sätt tilltalar natten själv (s.k. invokation). I andra delen av varje strof tilltalas dock Jesus som "O Herre Krist", och det är uppenbarligen till honom bönerna riktas: "Låt upp för oss ditt paradis", "förjaga all vår liknöjdhet", "gör oss till seende på nytt".

Bo Setterlind:

Inga kommentarer: