torsdag 18 februari 2010

487 O livets Gud, vi tackar dig1. O livets Gud, vi tackar dig
för dem som vilar i din frid...


Text: Frederick Lucian Hosmer (1840-1929), Anders Frostenson 1976 (70 år)
Musik: Ingmar Milveden 1978 (58 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken musiken eller resten av texten publiceras här än]


Denna psalm har ett, åtminstone hos oss, ovanligt versmått med treradiga strofer (jfr Den tunga dagen går mot natt till sist). Men den har också en ovanligt lyckad melodi av Ingmar Milveden, annars känd för att ha gjort lite väl svåra koraler, och jag hoppas att den åtminstone på sina ställen blivit mer sjungen än i mina trakter. Personligen har jag nämligen aldrig varit med om att den föreslagits vare sej vid högmässor eller begravningar, och då har jag ändå bevistat åtskilliga sådana.

Det är en böne- och tacksägelsepsalm som skulle passa bra såväl vid Allhelgona som vid begravningen av en bekännande kristen.

F L Hosmer:

Inga kommentarer: