torsdag 18 februari 2010

488 Ljus av ljus, o morgonstjärna1. Ljus av ljus, o morgonstjärna,
Kristus, sanna ljus och dag,
nu vi ser den solen gärna
framgå efter ditt behag...


Text: Martin Opitz 1634 (37 år) "O Liecht geboren aus dem Liechte", sv. övers. Johannes Christierni Melartopaeus 1664 (15 år före sin död), Karl-Gustaf Hildebrand 1984 (73 år)
Musik: Johann Schop 1642 (52 år)


[Av upphovsrättsliga skäl kan inte hela texten publiceras här än]

En bönepsalm som passar både vid kyrkoårets slut (där den är placerad i psalmboken), som morgonpsalm i största allmänhet och på Kyndelsmässodagen i synnerhet. En andra strof som utförligt beskriver hjärtats mörker är numera borttagen, vilket gjort att psalmen nu oftare sjungs i sin helhet. Tidigare började man ofta i den allmänna gudstjänsten sjunga fr.o.m. tredje versen "Låt din Andes morgonstrimma".

Psalmen publicerades 1634 i "Zehen Psalmen Davids" - men vilken av Davids psalmer denna ska motsvara har jag inte lyckats lista ut (hjälp mej gärna!). Melartopaeus gav vid översättningen till svenska 30 år senare psalmen en något annorlunda strofform. Wallin överarbetade texten 1814, men Hildebrand använde inte den wallinska versionen utan återgick till den 150 år äldre texten.

Inledningsorden alluderar på nicenska trosbekännelsens ord om Kristus, Sonen: "Gud av Gud, Ljus av Ljus, sann Gud av sann Gud, av samma väsen som Fadern."

Avslutningsstrofen "Låt vår lampas olja brinna" passar särskilt väl till Söndagen före Domssöndagen och berättelsen om de tio jungfrurna. Den har också ofta sjungits separat vid kyrkoårets slut, som kort och klämmig avslutningspsalm med en brinnande bön.

M Opitz:


J Schop:

Inga kommentarer: