fredag 19 februari 2010

*5 Nu tacka Gud, allt folk

Förspel:


Koral (med något kortare förspel, endast ca 2 minuter ;o):

*1. Nu tacka Gud, allt folk,
med hjärtans fröjd och gamman
för stora ting, som han
gör med oss allesamman...


Text: Martin Rinckart 1630 (44 år), 1636, "Nun danket alle Gott", övers. Jesper Svedberg 1694 (41 år), bearb. Karl-Gustaf Hildebrand 1983 (72 år)
Musik: Leipzig (M. Rinckart?) 1630, 1631, Johann Crüger 1647, jfr 1697 års koralbok nr 305!
Hör Johann Sebastian Bachs lek med koralen.
[Av upphovsrättsliga skäl får resten av texten inte publiceras här än]

Denna tacksägelsepsalm (Nun danket alle Gott) publicerades först 1636 i Rinckarts Jesu Herzbüchlein, men skrevs troligen till 100-årsminnet av den Augsburgska bekännelsen, som i Kursachsen firades 25-27 juni 1630.

Första strofen bygger i sitt ursprungsskick på Syraks bok 50:22, som Rinckart ofta lär ha läst vid måltiderna: "Och nu, prisen honom som är Gud över allting, honom som allestädes gör stora ting, som från moderlivet leder vår levnad uppåt, och som handlar med oss efter sin barmhärtighet." (Syraks och Rinckarts ord om "moderlivet" försvann dock i den senaste svenska bearbetningen). Hans psalm kallas också i de första utgåvorna Bordsvisa efter måltiden, men den har sedan använts betydligt bredare än så och funnits med i de flesta svenska psalm- och sångböcker ända fram till våra dagar.

I Jesper Svedbergs och karolinska psalmbokens version lät psalmen så här:

Nu tacker Gud, allt folk!
med hjertans fröjd och gamman,
för stora ting dem han
gör med oss allesamman:
den af wårt moderslif,
allt intill denna stund,
oss mycket godt har gjort,
och än gör margelund´.

Den nåderike Gud,
han oss ock här förläne,
att wi med hjertans fröjd
i frid städs´ honom tjene:
och Herren, stor af nåd,
han ware alltid blid;
oss ware Herren när
nu och i ewig tid.

Pris ware dig, o Gud,
o Fader, Son och Ande!
Högtlofwad, store Gud,
af oss i allo lande,
som utaf ewighet
en enig Gud förwisst
har warit, är och blir.
Fräls oss, o Jesu Christ!M Rinkart:

4 kommentarer:

Bibbi sa...

Helt underbar psalm som ljudit inom mig idag efter att ha sett DVD:n Stengrunden.
Jag är uppvuxen inom Lutherdomen och väl förtrogen med det pietistiska arvet.
Tacksam att denna finns utlagd här. Ett ovärderligt arv.
Pensionerad diakonissa.
Birgit Severin Forslund.

Andreas Holmberg sa...

Tack Birgit för din kommentar! Har börjat upptäcka en del kommentarer - och det får gärna skrivas fler! Jag har en vision om att sidan ska bli mer uppbygglig och intressant just genom att människor delar med sej av egna reflektioner eller minnen kring psalmerna.

Tack för att du skrev! Även om jag inte upptäckte det förrän nu!

Hälsningar Andreas

Zack sa...

Idag är det 1 år sedan jag blev vigd till präst, och då avslutades mässan med den här psalmen. Sedan dess har den här varit en av mina absoluta favoriter.

Andreas Holmberg sa...

Tack du också Zack! Även om jag inte upptäckte det förrän nu!