onsdag 17 februari 2010

512 Det ringer till vila

"Aftonringningen" av Millet:


Klocktornet i Järvsö kyrka, vid vars invigning psalmen skrevs:


1. Det ringer till vila och veckan går ut.
Guds sabbat sig nalkar och mödan har slut.
Tack, evige Fader, för hälsa och frid
och nådenes gåvor i nödenes tid.

2. Du varit mitt stöd i mitt anletes svett,
min börda du lättat, mitt bord du berett.
Och om i min blindhet jag knotat ibland,
du tog dock ej från mig din skyddande hand.

3. Förlåt mina brister och giv att alltmer
din nåd jag förnimmer, din sanning jag ser.
Ack, öppna mig ögonen, Gud, för ditt ord,
som bliver då himlen förgås med vår jord.

4. Det ordet skall vara min tröst och mitt ljus.
I morgon det ljuder ännu i ditt hus.
Jag dit med de fromma så gärna då vill,
och själen hon längtar och trängtar därtill.

5. Lär mig då besinna mitt eviga väl,
upplys du mitt sinne, upplyft du min själ
från levernets oro och sorg och besvär
till dig och till det som evinnerligt är.

6. Det dröjer ej länge, så är det förbi
med färden i världen och tingen däri.
Vad blev det väl av mig, om, Herre, ej du
mot mig var barmhärtig och nådig ännu?

7. Mot målet nu vill jag så vandra min stig,
att synden ej skiljer mitt hjärta från dig.
Min omsorg om själen förena jag skall
med trohet och flit i mitt jordiska kall.

8. Till detta beslut att ej glömma ditt bud,
välsigna min gudstjänst i morgon, o Gud.
När åter jag börjar min veckas besvär,
ett steg jag då närmare himmelen är.


Text: Johan Olof Wallin 1838 (59 år), "Järvsöpsalmen"
Musik: Ivar Widéen 1916 (45 år)Om psalmens tillkomsthistoria kan man läsa på Järvsö församlings hemsida. Här ska bara konstateras att när denna wallinpsalm efter nära 100 år kom in i psalmboken (1937 års), så ströks andra versen - den om svetten (jfr 1 Moseboken 3!). Strofen kom dock 1986 till slut in i psalmboken.

Jag vet inte precis om psalmen sjungs så mycket idag. Helgsmålsfirandet verkar på avskrivning, utom i radio (där den så gott som aldrig sjungs). Men åtminstone i Järvsö hålls psalmen levande, och jag har även utanför Hälsingland varit med om att sjunga den i mindre sammanhang. Såväl i Byske i Västerbotten som i Karlstad i Värmland!

J O Wallin:
Johan Olof Wallin

Inga kommentarer: