onsdag 17 februari 2010

526 Att be till Gud han själv oss lär
1. Att be till Gud han själv oss lär.
En utväg i vår nöd det är.
Den som med troget hjärta ber,
blir hörd av Gud som hjärtat ser.
Kan någon...Text: v. 1-2 Okänd svensk författare 1767
v. 3-6 Johan Olof Wallin 1816 (37 år), Lars Lindman 1981 (70 år)
Musik: Leipzig 1539, jfr J.S. Bachs koralförspel, BWV 636.


Detta är en kraftfull böneundervisning, ursprungligen med anslaget "Tig Herren Gud att bedja böd", vars två första verser, av okänd författare, publicerades 1767 i den s.k. "Prof-Psalmboken". Nästan ett halvsekel senare bearbetades verserna av Johan Olof Wallin, som också tilldiktade verserna 3 till 6.

För 1986 års psalmbok gjorde komminister Lars Lindman en varsam och lyckad bearbetning, men jag har inte varit med om att sjunga psalmen i kyrkan. Och den gamla koralen har nog inte direkt hjälpt fram den. Men vid enskild andakt har psalmen nog sjungits eller lästs oftare. 

Det är den i varje fall värd.

J O Wallin:

Inga kommentarer: