onsdag 17 februari 2010

529 Jag till din måltid bjudits in
1. Jag till din måltid bjudits in.
Säg mig, o Gud, att jag är din.
Ge åt mig bröllopskläder.
Långt bort jag kommit ifrån dig...Text: Johan Olof Wallin 1814 (35 år) "Hjälp mig, min Gud, ack, fräls min själ", bearb. Anders Frostenson 1979 (73 år)
Musik: Burkhard Waldis 1553 (63 år)

Inga kommentarer: