onsdag 17 februari 2010

542 Herre, dig i nåd förbarma1. Herre, dig i nåd förbarma.
Hör ditt folk, som hjälp begär,
du som ömmar för de arma
och vår enda tillflykt är...


Text: Samuel Ödmann 1798 (48 år), Anders Frostenson 1979 (73 år), för en fullständigare version, se Stora Nätpsalmboken nr 540
Musik: Balthasar König? 1738 (47 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]


En slags variant av "Litanian". En sjungen kyrkobön. För en fullständigare version, se Fria psalmboken. Psalmen togs, förutom in i wallinska psalmboken 1819, också in i en sångmässa som apostoliske vikarien Lorenz Studach i Katolska församlingen i Stockholm lät trycka 1836. Per Beskow skriver: "Detta torde vara första gången som en svensk luthersk psalmdiktare togs in i en katolsk psalmbok." Men den finns inte med i dagens romersk-katolska psalmbok, Cecilia från 2013.

Psalmen uppvisar, särskilt i sin längre form, en hög stilistisk och innehållslig kvalitet. En av våra stora bönepsalmer. Den vore värd att sjungas oftare, inte minst på Botdagen/Askonsdagen. Tror dock att den skulle vinna på att sjungas till en lättsammare melodi, t.ex. nedanstående - allvaret i texten förtas nog inte av det:S Ödmann:

Inga kommentarer: