onsdag 17 februari 2010

560 Var glad, min själ, och fatta mod
1. Var glad, min själ, och fatta mod.
Gud vill sig än förbarma.
Han på ett kors för ond och god
har öppnat sina armar.
Är nöden hård...

Text: Caspar Schmucker 1578 "Frisch auf, mein Seel, verzage nicht", sv. övers. Petrus Brask? 1682 (33 år), Anders Frostenson 1979 (73 år)
Musik: Burkhard Waldis 1553 (63 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]

Inga kommentarer: