onsdag 17 februari 2010

593 Bevara, Gud, vårt fosterland

File:View from Gesunda.jpg


1. Bevara, Gud, vårt fosterland,
håll över det din starkhets hand
och var dess skydd i strid som frid,
i sorgens som i glädjens tid.

2. Här ser vi vad oss mest är värt,
allt vad vi håller dyrt och kärt.
Ej fjärran finns en bygd, ej när,
som är för oss vad denna är.

3. Här har ock våra fäder bott,
arbetat, kämpat, hoppats, trott.
Här även vi vår boning fått
med samma liv och samma lott.

4. Och här skall våra barn också
en gång på våra stigar gå,
ha det vi haft, se det vi sett
och be till Herren, som vi bett.

5. Välsigna varje trofast själ
som vill vårt land av hjärtat väl.
Men slå de onda uppsåt ned
som hotar det och stör dess fred.

6. Gud, skydda detta kära land
från sjö till sjö, från strand till strand.
Sänk över det din milda vård
som sommardagg på rosengård.


Text: Johan Ludvig Runeberg 1857, ngt bearb.
Musik: Frankfurt am Main, Johann Balthasar König (?) 1738 (47 år), alt. koral Edvard Grieg

(För ännu en alternativ melodi och mer nutidsanpassat strofurval, se Stora Nätpsalmboken nr 778)

Finska psalmbokens melodi (finns inte heller i vår psalmbok):

Inga kommentarer: