måndag 15 februari 2010

600 Vi ville dig se1. "Vi ville dig se",
så grekerna bad,
och, Jesus, i dag
till dig vi nu ber...


Text: Anders Frostenson 1968 (62 år), 1979
Musik: Lars Åke Lundberg 1968 (33 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken noterna eller resten av texten återges här än]

Inga kommentarer: