måndag 15 februari 2010

604 I Jesu namn till bords vi går


1. I Jesu namn till bords vi går.
Välsigna, Gud, den mat vi får.
Och skydda med din milda hand
i nåd vårt hem och fosterland.

2. För mat och dryck du skänkt oss här
dig vare pris, o Herre kär.
Oss alla av det brödet giv
som skänker världen evigt liv.


Text: Okänd
Musik: Strassburg 1542, bearb.

Inga kommentarer: