måndag 15 februari 2010

625 En dag jag lämnar mitt hem1. En dag jag lämnar
mitt hem och mina vänner.
Vem känner dödens dal...


Text: Eva Norberg 1962 (47 år)
Musik: Åke Kullnes 1965 (55 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken musiken eller resten av texten återges här]

Eva Norberg på äldre dar:

Inga kommentarer: