söndag 14 februari 2010

633 Med himlen det blir som för tio jungfrur

1. Med himlen det blir som för tio jungfrur,
när tiden för festen var inne.
Hos fem sig förrådde vår tröga natur,
vårt dåsiga, syndiga sinne.
Gud nåde oss syndare alla!

2. De övriga fem lär oss vakta vår tid...


Text: Jesper Svedberg 1694 (41 år) "Himmelriket liknas widh tijo jungfrur", bearb. Bo Setterlind 1983 (60 år) - för alternativ bearbetning se Stora Nätpsalmboken nr 880.
Musik: Efter en folkmelodi från Dalarna


Jesper Svedberg, Kopparstick av G Fahlcrantz.

Bo Setterlind:

Inga kommentarer: