söndag 14 februari 2010

639 Mitt hjärta vidgar sig överfullt
1. Mitt hjärta vidgar sig överfullt av glädje,
jag lyss till Guds evangelium som säger,
att Kristus frälsat
dem döden fängslat
och fört förgängelsens arma trälar
till frihet.

2. Jag vet snart väntar mig...


Text: Olov Hartman 1980 (74 år) efter Elle Andersdatter 1639 och Olaus Forsselius 1668
- jfr nr 325 I hoppet sig min frälsta själ förnöjer
[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]

Inga kommentarer: