onsdag 3 februari 2010

338 Som ett klockspel
1. Som ett klockspel hör jag dig,
heliga Treenighet.
Fader, Son och Ande - Gud...Text: Anders Frostenson 1970 (64 år)
Musik: Benjamin Milgrove 1769 (38 år)[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]

Treenighetens mysterium liknas ofta vid en triangel. En kanske ännu bättre liknelse är ackordet - tre toner som tillsammans bildar en musikalisk enhet. Det gudomliga samspelet, den gudomliga harmonin besjungs sällsynt vackert i denna frostensonpsalm, med en mycket passande engelsk melodi (jfr klockspelet nedan!).

Lite roligt att Frostenson skrev en så "musikalisk" psalm med tanke på att han visst diktade de flesta sina psalmer till ett par tre melodier som var ungefär de enda han riktigt behärskade (se Rune Pär Olofsson: ...och ett oändligt hem). 

Inga kommentarer: