fredag 19 februari 2010

66 En såningsman går där

La Semeur


1. En såningsman går där i regn och i sol.
Den säd som han sår...

Text: Anders Frostenson 1958 (52 år), 1984
Musik: Karl-Olof Robertson 1976 (58 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken text eller noter publiceras här än]

En typisk Frostenson-sång från Kyrkovisor för barn (1960), även om den nu har fått en annan melodi än första gången den publicerades. Sången bygger på Jesus liknelse om såningsmannen i Matteus 13 (jfr Betty Ehrenborg-Posses sång Jag var den trampade vägen).

Psalmen är i stort sett ett rent återberättande av evangeliet, ungefär som avdelningen Psalmer över åtskilliga Söndags-Evangelier i 1695 års psalmbok. Men intressant nog för oss psalmintresserade nämner Frostenson i sista strofen även det sjungna ordet, "psalmen vi sjunger", som en sådd han ber ska få ge skörd i våra liv.

Inga kommentarer: